Trin 1: Bliv en del af crowden

Det tager kun få minutter at blive medlem af Crowdinvest.dk. Det er gratis, og der er ingen forpligtelse til at investere. Mindste investering starter så lavt som ved DKK 1.000,-. Enhver, som er fyldt 18 år – og som ud fra lovgivningen i sit opholdsland lovligt kan investere i unoterede værdipapirer i Danmark – er kvalificerede til at melde sig ind. På lige fod med finansielle virksomheder skal vi kende vores kunder, foretage hvidvasktjek på de penge, der investeres samt indhente oplysninger om din viden og erfaring vedr. investering i unoterede værdipapirer. Det kræver lovgivningen!

Vi lover til gengæld, at vi passer godt på dine oplysninger samt at vi ikke deler dem med tredjemand.

Trin 2: Find inspiration og information

Som medlem af Crowdinvest.dk får du adgang til alle detaljer for det enkelte pitch – f.eks. ideén bag virksomheden, markedet, teamet, budgetter, evt. incitamenter til investorer og endelig, hvordan virksomheden forventer at skabe et attraktivt afkast for dig som investor. Altså, hvordan virksomheden forventer, at du får dine penge retur – og mere til.

Du kan også kommunikere direkte med virksomhederne, med deres ledelse og med andre medlemmer via platformens chatforum.

Virksomhederne kan udbyde aktier, obligationer eller konvertible obligationer.

Trin 3: Investér fra kun 1.000 kr. og opefter

Når du ser en virksomhed, som du er interesseret i at investere i, så følger du blot anvisningerne. Tegningsaftalen genereres automatisk ud fra de medlemsoplysninger, vi har. Så du skal blot angive, hvor mange af de udbudte værdipapirer, du ønsker – og systemet vil automatisk udregne den samlede investering. Herefter godkender du tegningen ved at underskrive med Digital Signatur/NemId. Vi skal også bede om vedhæftet billedlegitimation i form af et dansk udstedt pas eller kørekort samt sygesikringsbevis, hvilket du naturligvis allerede kan have uploaded til os under dine medlemsoplysninger.

Trin 4: Intet papirarbejde

I forbindelse med investeringerne tager vi os af de formelle dokumentrutiner. En vigtig del er ”Kend-din-Kunde/Hvidvasktjek” af hver enkelt investor/investering. I forbindelse med din registrering som medlem, fik vi de oplysninger, som vi efter lovgivningen skal indhente. Når du med digital signatur/NemId signerer medlemsaftalen, etableres et krydstjek til CPR-registeret. I særlige situationer kan vi have behov for kontakte dig for yderligere information. Disse tjek har intet med kreditvurderingstjek el. lign. at gøre – det er udelukkende for at sikre vores forpligtelser i h.t. lovgivningen. Oplysningerne skal vi også videregive til vores værdipapirformidler, Merkur Andelskasse, samt vores advokatfirma, Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab. Vi lover, at vi passer godt på dine oplysninger, og at vi aldrig deler dem med tredjemand. Og så overholder vi naturligvis persondatalovgivningen.

Du har 14 dages fortrydelsesret fra tegningsperiodens ophøt. Dette oplyser vi dig naturligvis også om – samt hvordan du forholder dig, hvis du vil anvende fortrydelsesretten.

Bliver virksomhedens udbud mod forventning ikke fuldtegnet får du besked umiddelbart efter afslutning af tegningsperioden. Og senest 8 dage senere sørger vores advokat for at du får alle dine penge retur, uden fradrag.

Trin 5: Dokumentation for din investering

Tillykke – din investering er nu gennemført. Har du investeret i aktier vil du modtage en afegningsnota fra Merkur Andelskasse samt en bekræftet kopi af registrering af dine kapitalandele i selskabets ejerbog fra vores advokatfirma. Dette er grundlaget for din stemmeret i selskabet i h.t. vedtægterne samt dine opgørelser af tab og gevinst på værdipapirer til SKAT mv..

Har du investeret i obligationer, får du fra vores advokat tilsendt disse som bevis for din investering. Fra Merkur Andelskasse modtager du en afregningsnota.