Både den erfarne investor, den almindelige investor og/eller den kapitalsøgende selskabsstifter kan have svært ved korrekt at beregne værdiansættelserne, når det kommer til begreberne pre-money, post-money og aktiepris. Men det forudsættes ofte, at alle – uanset hvem – forstår terminologierne.

Ved en investering i opstart- og vækstvirksomheder kan terminologien og den bagvedliggende beregning til at begynde med virke kompliceret – især hvis man sidder overfor andre investorer, som hurtigt regner de relevante tal ud med almindelig hovedregning. Men det er faktisk ikke så kompliceret, som det ser ud til, og med nogle enkle regneregler vil enhver hurtigt kunne lave beregningerne, hvilket giver basis for en langt mere fair og effektiv forhandling.

Princippet i investering er, at investor bringer kontanter ind i selskabet til gengæld for nyudstedte aktier i same selskab.

Situationen lige før transaktionen betegnes ”pre-money” og umiddelbart efter transaktionen ”post-money”.

Værdisætningen af selskabet forud for kapitaltilførslen bliver dermed ”pre-money værdiansættelse og svarer til den enkelte akties stykpris ganget med antallet af udstedte aktier. Værdiansættelsen bliver dermed selskabets markedsværdi (eller market cap)
Pre-money værdiansættelse = aktie pris pr. stk. * antal Pre-money aktier.

Den samlede, investerede kapital (pre-money) er dermed den enkelte akties pris gange antallet af aktier, som selskabet har udstedt og solgt.
Investering = aktiepris (pr. stk)* udstedte aktier

I modsætning til når man køber allerede udstedte, noterede aktier, er aktier i dette tilfælde nyudstedte aktier, hvilket betyder, at der sker en ændring i det samlede antal af udstedte aktier i forbindelse med investeringen.
Post-money aktier = Pre-money aktier + nyudstedte aktier

Og fordi den eneste umiddelbare effekt af transaktionen på virksomhedens værdi svarer til værdien af investeringen (de penge der er blevet tilført) bliver selskabets værdi øget tilsvarende.
Post-money Værdiansættelse = Pre-money Værdiansættelse + Investering

Den andel af virksomheden, som de enkelte investorer ejer efter transaktionen, svarer til det antal aktier, de har købt divideret med det samlede antal udstedte aktier.
Ejerandel Post-money= Antal ejede aktier /samlet antal Post-money aktier

Med et simpelt regnsstykke kan det også beregnes på denne måde:
Ejerandel Post-money= Investering / Post-money Værdiansættelse = Investering / (Pre-money værdiansættelse + Investering)

Så når en investor foreslår en investering på kr. 2 mio. ud fra en kr. 3 mio. pre-money værdiansættelse, betyder det, at investoren vil eje 40 % af virksomheden efter investeringen.Kr. 2 mio / (kr. 3 mio. + kr. 2 mio.) = 2/5 = 40 %.

Hvis vi antager, at der er udstedt kr. 1,5 mio. aktier, inden investeringen foretages, kan vi udregne prisen pr. aktie:
Aktie stk. pris = Pre-money Værdiansættelse / Pre-money aktier = kr. 3 mio. /kr. 1.5 mio. = kr. 2.00

Og antallet af (ny)udstedte aktier bliver:
Antal udstedte aktier = Investering /aktie stk. pris = kr. 2 mio / kr. 2.00 = 1 mio. aktier

Det lille trick man skal huske er, at aktieprisen er lettest at beregne ud fra pre-money tallene, og ejerandele er lettest at beregne ud fra post-money tallene. Og man hopper frem og tilbage ved at tillægge eller fratrække investeringen. Det er også vigtigt at huske, at aktieprisen (pr. stk.) er uændret før og efter investeringen.

Endelig er der et par andre forhold, som det er værd at notere sig:

  • Investorer vil normalt betinge sig, at virksomheden reserverer yderligere aktier, som forbeholdes et aktieoptionsprogram for medarbejdere, direktion og bestyrelse. Investorerne vil antage, at disse aktier er reserverede forud for investeringen, og at udtyndingen, der følger heraf, alene rammer virksomhedens grundlæggere (founders).
  • Hvis der er mere end en ”founder aktionær”, bliver alle behandlet som en samlet gruppe.
  • For at fastlægge den enkeltes ejerandel, divideres den enkeltes investering med post-money værdiansættelsen for den samlede transaktion.
  • Ved efterfølgende finansieringsrunder, hvor aktieprisen ønskes bevaret, skal pre-money værdiansættelse af den nye investering være den samme som post money værdiansættelse af den foregående investering.
  • Ved investering i opstart- og vækstvirksomheder vil investorer normalt have et ønske om at få en bestemt ejerandel for en given sum. Den værdiansættelse, der kan tilfredsstille dette, vil være et beregnet tal snarere end udtryk for en objektiv værdiansættelse.