Lovgivning for værdipapirmarkedet

Den 1. november 2007 trådte en lov i kraft for værdipapirmarkedet i Danmark og resten af EU. Loven bygger på et EU-direktiv, der forkortes MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), og det medfører at EU-landene har de samme grundlæggende regler for bl.a. handel med finansielle instrumenter. Direktivet og den afledte danske lovgivning er efterfølgende revideret flere gange. Der er flere årsager til reglernes indførelse: En af de vigtigste er, at styrke beskyttelsen af dig som kunde.

Kundekategorier

En del af den lovbestemte investorbeskyttelse er, at alle kunder, der handler med finansielle instrumenter, skal inddeles i tre forskellige kundekategorier. Formålet er at tilpasse investorbeskyttelsen til hver kundes behov. Privatpersoner og mindre virksomheder betragtes af Crowdinvest.dk som detailkunder. Kundekategorien professionelle kunder omfatter fx større virksomheder og offentlige institutioner. Den sidste kategori af godkendte modparter er fx statslige myndigheder og centralbanker.

Detailkunder får den højeste beskyttelse, og Crowdinvest.dk ́s medlemmer vil som udgangspunkt blive kategoriseret som detailkunder.

Komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter

Alle virksomheder, der formidler/handler med værdipapirer, skal have centralt udformede retningslinjer for, hvordan en kundeordre skal udføres for at opnå det bedst mulige resultat. Eftersom Merkur Andelskasse driver værdipapirformidling over internettet, afgiver du som kunde selv ordre direkte på de investeringer, som er tilgængelige på Crowdinvest.dk hjemmesiden. En sådan ordre anses som en specifik instruktion afgivet af dig som kunde, og den skal udføres i overensstemmelse dermed.

Loven skelner mellem komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter. Når du afgiver ordre i et komplekst instrument, fx en unoteret aktie eller obligation, skal Merkur Andelskasse sikre, at du har tilstrækkelig viden, og at du forstår betydningen af investeringen. Kontrollen foretages ved, at du gennemfører en såkaldt ’Hensigstmæssighedstest’– når du opretter en konto hos crowdinvest.dk.