Vi ønsker kun tilfredse investorer !

 

Synspunkter og evt. klager ser vi som en værdifuld kilde til forbedring af vores produkter og processer.

Har du synspunkter, eller er du utilfreds med vores tjenester eller den behandling, du har fået som kunde, skal du i første omgang kontakte vores kundeservice via e-mail på: kontakt@crowdinvest.dk.

 

Kontakt den klageansvarlige

 

Har du været i kontakt med vores kundeservice, men er du stadigvæk utilfreds, og/eller mener du, at du har krav på økonomisk erstatning? Så send en formel klage til os:

  • Din klage skal foreligge skriftligt. Angiv tidspunkt og hændelsesforløb så fyldestgørende som muligt.
  • Vedlæg gerne dokumentation i form af kvitteringer, korrespondance osv. Således kan vi sikre, at al nødvendig fakta og baggrund for klagen kommer med i reklamationen.
  • Angiv evt. erstatningskrav.

Klager og reklamationer kan sendes via e-mail til klage@crowdinvest.dk. Vi ønsker at svare på alle klager så hurtigt som muligt, og vores målsætning er, at alle klagesager skal besvares inden for 14 dage. Hvis behandlingen af en sag kræver længere behandlingstid, vil du modtage information.

Ekstern vejledning og mulighed for efterprøvning

Hvis vi ikke har kunnet imødekomme din klage, har du altid mulighed for at få din sag indbragt til Ankenævnet for Pengeinstitutter fsva. selve værdipapirformidlingen, til Advokatnævnet fsva. disponering af de investerede midler og til Forbrugerombudsmanden fsva. markedsføring og fortrydelsesret – eller til domstolene.

Finanstilsynets vejledning om klager

Læs mere om, hvad der anses som en klage, og hvilken fremgangsmåde, der anbefales i Finanstilsynets regler og retningslinjer på dette link – Finanstilsynet Klagemuligheder

Pengeinstitutankenævnet: http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da

Advoaktankenævnet: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Forbrugerombudsmanden: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/