Denne hjemmeside er udarbejdet alene til formidling af information om virksomheder, som ønsker at få tilført kapital gennem udstedelse af aktier eller obligationer. Intet indhold på siden bør opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at investere.

Således skal henvisningerne til handelsfunktioner udelukkende opfattes som en praktisk foranstaltning for brugerne af hjemmesiden og ikke som tilbud eller opfordring til investering. Derudover gør vi opmærksom på at hjemmesiden ikke kan anvendes til eller betragtes som finansiel rådgivning.

Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Vi har omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder til de viste data tilhører Crowdinvest.dk (Crowdinvest) og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssig øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Crowdinvest.dk, vores partnere, medarbejdere og associerede virksomheder påtager sig ikke noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, i form af omkostninger, krav, skader, udgifter eller fremgangsmåder, uanset art, pådraget i forbindelse med brugen af denne hjemmeside og dens indhold og materiale, eller på grund af enhver manglende adgang til dele af eller hele hjemmesiden.

Important information for customers residing in the USA

The information on this site is not directed at and is not intended for United States residents and residents of other countries who are temporarily present in the United States, and any partnership, corporation, or entity organized or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory, or possession there of, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations and is not an offer to provide, or a solicitation of any offer to buy or sell, products or services in the United States of America. No United States residents or residents of other countries who are temporarily present in the United States may invest based on information/services provided by crowdinvest.dk Denmark Limited.