Før du sender din pitch ansøging til os, så vil vi foreslå at du checker at du opfylder betingelserne som opført nedenfor. Og gør du det – så ser vi frem til din ansøgning snart.

 • Dansk aktieselskab, Partnerselskab eller Kommanditselskab (lovkrav)
 • Medlem af crowdinvest.dk
 • Virksomheden beskæftiger sig IKKE med følgende: spil og væddemål, e-cigaretter, sexuelt relaterede ydelser/produkter, tobak, våbenproduktion og alkoholfremstilling (vin og ølproduktion accepteres)
 • Forretningsplan, der opfylder vore guidelines
 • Budgetter der opfylder vore guidelines
 • Vedtægter der opfylder vores guidelines
 • Levering af stamdata på virksomhed, ledelse samt bestyrelse – og eventuelt “reelle ejere”

Et godt råd: Start med at gennemlæse vores ansøgningsguide – det vil være en stor hjælp for dig, så du kan skabe den rigtige ansøgning første gang. Og så vil guiden også afklare, om I skal ringe/e-maile os for at afholde et uforbindende møde hvor vi overordnet går tingene igennem. Det kan være hos os, hos jer – eller som en telefonkonference. I det øjeblik du sender din pitch ansøgning til os, vil du få tilknyttet en Crowdinvest.dk medarbejder. Inden din virksomheds pitch kan offentliggøres, vil du sammen med vores medarbejder gennemgå forretningsplanen og budgetterne mv. samt de typiske spørgsmål, som vores erfaring siger, at investorerne vil rejse.

På baggrund af pitch ansøgningen tager vi stilling til, om vi kan godkende jeres virksomhed til markedsføring på platformen. Fortsætter vi sammen, fakturerer vi kr. 25.000 + moms, hvilket bl.a. dækker vores eksterne udgifter til Kend-din-Kunde og Hvidvask rutiner, oprettelse af klientkonto –indhentning af dokumenter fra Erhvervsstyrelsen mv.

Herefter starter samarbejdet med dig med det mål at:

Skabe dit pitch på Crowdinvest.dk platformen 

Frembringelsen af en sublim Crowdinvest.dk pitch er lige så meget historien om din virksomheds mindset, som det er om de aktiviteter, der skal bringe jer til målet. Den måde i skaber jeres pitch på, er det vigtigste i jeres kampagne – og vi vil give jer al den viden, vi har, så i opnår det bedst mulige resultat.

Diskutere om der skal tilbydes eventuelle ekstra ydelser (rewards)

Målet er at skabe ekstra ydelser eller awards, som ikke kan købes for penge. Det vil skabe den fornødne interesse, som hjælper investorer til at blive opmærksomme på jeres virksomhed og motivere dem til at investere. Det kan være adgang til særlige events, deltagelse i produktudvikling osv.

Tjekke din værdiansættelse 

Den rigtige værdiansættelse er kritisk for at opnå investorinteresse og en succesfuld kapitaltilførsel. Vi vil hjælpe jer til at sikre dette. Og husk at en af de væsentligste årsager til at investorer takker nej til et projekt er en forkert værdiansættelse.

Færdiggøre din pitch video 

Præsentationsvideoen er det vigtigste, enkeltstående kampagneelement. Vær kreativ og fasthold investorernes interesse. Fokusér på team, produkt og marked samt hvorledes jeres idé opfylder markedets behov. Det kan let tage op til en måned at producere en video – så det skal prioriteres fra dag et.

Implementere din pitch marketing plan 

Crowdfunding handler om at skabe et så stort kendskab som muligt for sin virksomheds kapitalrejsning, og en præcis og gennemarbejdet markedsplan er nøglen til dette. Crowdinvest.dk har et stort erfaringsgrundlag og stiller dette samt skabeloner til rådighed. Men det er jeres virksomhed – og derfor er det kun jer der kan skrive forretningsplanen. Det er også af yderste vigtighed, at i på et tidligt tidspunkt aktiverer jeres eget netværk i form af famlie og venner, tidligere investorer, forretningsforbindelser, kunder og leverandører mv.

Færdiggøre due diligence 

Selskabsloven indeholder regler som skal overholdes i forbindelse med kapitaludvidelse og det er vigtigt at dette sker – og i den rigtige rækkefølge med de korrekte tidsfrister. Dette er typisk en opgave hvor i bør rådføre jer med en advokat. Alle faktaoplysninger, som indgår i pitchmaterialet skal kunne verificeres gennem eksterne kilder – og vi skal have disse kilder. Hvis f.eks. det angives at et givet marked har en størrelse på f.eks. 5 mia. kr. eller består af 100 mio. brugere, så skal vi vide hvor tallene kommer fra. Det kan f.eks. være official statistik, en indkøbt markedsanalyse fra en 3. part eller måske en artikel i et anerkendt medie.

Skriftligt godkende din pitch 

Når alle punkter er opfyldte signerer vi i fællesskab pitch-dokumenterne – og går live på platformen.

Her bliver din virksomheds pitch markedsført overfor alle vore medlemmer bl.a. gennem en ugentligt e-mail samt ad-hoc markedsføring hvor relevant. Den typiske pitch periode er 30 dage. Som virksomhed kan i løbende opdatere jeres pitch på platformen ligesom det er vigtigt at alle spørgsmål og øvrige henvendelser fra platformens medlemmer addresseres uden forsinkelse. Platformen vil løbende opdatere i realtid hvorledes udviklingen i kapitalrejsninger er. Jo mere momentum i kan skabe lige fra den første time på platformen, jo større er sandsyligheden for at nå i mål. Derfor skal jeres egen database med potentielle investorer være på plads inden pitchen går live på platformen – og markedsføringsaktiviteter på sociale medier, PR og mere traditionelle medier skal også være på plads og skemalagt – og eventuelle materialer produceret. Når først kapitalrejsningskampagnen er sat i gang er der ikke tid til andet. Crowdinvest.dk har mange års erfaring med crowdfunding og stiller naturligvis al vores viden og erfaring til rådighed.

Nå dit mål for kapitalrejsningen 

Når du har nået dit mål for kapitalrejsningen  kan vi afslutte processen. Det tager typisk 21-28 dage og omfatter følgende:

 • Generalforsamlingsgodkendelse af eventuelle vedtægteændringer
  Som en del at pitchen fremlægges virksomhedens vedtægter – samt eventuelle ændringer hertil, som godkendes efter kapitalrejsningen.
 • Evt. Supplerende Kend-din-Kunde og Hvidvaskcheck
  Alle medlemmer på crowdinvest.dk platformen er forhåndsgodkendte og har gennemgået hvidvaskcheck. I særlige tilfælde kan det blive nødvendigt med yerligere check – og det sker i denne periode og er crowdinvest.dk ́s ansvar.
 • Fortrydelsesperiode
  Investorerne har 14 dages fortrydelsesret efter at tegningsperioden er ophørt. Når de 14 dage er gået er investeringen juridisk bindende og generalforsamling afholdes umiddelbart derefter.
 • Udbetaling af kapitalrejsningens provenu
  Alle indbetalinger fra investorer går til Crowdinvest.dk ́s advokat – BKH Advokatpartnerselskab, og står på dennes klientkonto i virksomhedens navn. Når generalforsamling er afholdt og alle formalia omkring kapitalrejsningen er godkendt udbetales nettoprovenuét.
 • Opdateret ejerbog
  Crowdinvest.dk ́s advokat opdaterer virksomhedens ejerbog med de nye aktionærer.
 • Ejerbevis til de nye aktionærer
  Crowdinvest.dk ́s advokat sender bekræftet kopi af Ejerbogens registrering af den enkelte investor med oplysning om antal aktier samt anskaffelsespris. Afregningsnota fremsendes af Merkur Andelskasse, som er ansvarlig for værdipapirformidlingen.
 • Crowdinvest.dk provision
  Crowdinvest.dk provision for kapitalrejsningen er en succesfee og kommer kun til udbetaling såfremt mimum tegning opnås.Beløbet afregnes fra klientkonto senest 7 dage efter afholdelse af generalforsamling.

 

The Funded Club 

Tillykke: Din virksomhed kan nu fokusere på den udvikling, som den nye kapitaltilførsel muliggør. Og virsomheden har nu i tillæg fået en gruppe entusiastiske ambassadører i form af den nye aktionærer.

Investor relations 

Når kapitalrejsningen er overstået er det vigtigt at de nye aktionærer løbende bliver orienterede om virksomhedens udvikling – både de positive og mindre positive ting der måtte komme. Velinformerede aktionærer forbliver loyale – også i hårde tider – blot de bliver informeret om tingenes tilstand. Typisk bør der udsendes en kort opdatering hvert kvartal på email – og i årsregnskabet følges så op med en mere udførlig redegørelse fra selskabets ledelse. Vi har meget erfaring med hvad investorerne især lægger vægt på at blive orienteret om – så kontakt os endelig hvis der er behov for hjælp

Del jeres nyheder med os 

Vi vil rigtig gerne høre fra jer om jeres udvikling efter kapitalrejsningen – og vil meget gerne dele det med alle vore medlemmer. Derfor vil vi kontakte jer fra tid til anden for at høre hvordan det går. Og kan vi på anden måde hjælpe – eventuelt med en yderligere kapitalrejsningsrunde, så sig endelig til.

Exit strategy

Når virksomheden når den milepæl, der betyder at der er en exitmulighed, så informér os endelig om det – måske vi også kan bistå med det.